[Luyện thi MOS và IC3] hàm tài chính FV, PV, NPER sinh viên kinh tế không thể không biết

Các bạn được dạy dùng công thức để tính giá trị tương lai, giá trị hiện tại của tiền. Nhưng các bạn có biết không, excel cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian vơí mớ công thức loằng ngoằng bằng hàm FV, PV và NPER. Tin học PST xin chia sẽ với bạn cách dùng hàm FV và PV để tính giá trị tương lai hay hiện tại của tiền!

Link download file thực hành: http://bit.ly/2Cz6sqA

  1. HÀM FV

Công thức: FV(rate, nper, pmt, pv, type)

Hàm FV giúp bạn tính giá trị cuối cùng mà bạn được hưởng của một khoản đầu tư có lãi suất cố định và trả theo định kỳ cố định.

Ý nghĩa các đối số:

rate: lãi suất mỗi kỳ

nper: tổng số lần chi trả

pmt: số tiền trả mỗi kỳ

pv: giá trị đầu tư ban đầu (giá trị hiện tại của khoản đầu tư)

type: hình thức trả ( là 1 nếu trả vào đầu kỳ, là 0 nếu trả vào cuối kỳ)

Ví Dụ:

  1. HÀM PV

Công thức: PV(rate, nper, pmt, fv, type)

Hàm PV giúp bạn tính giá trị đầu tư ban đầu (giá trị hiện tại) của một khoản tiền trong tương lai với lãi suất cố định và trả theo từng kỳ cố định.

Ý nghĩa các đối số:

rate: Lãi suất mỗi kỳ

nper: tổng số kỳ

pmt: số tiền trả cho mỗi kỳ

fv: giá trị tương lai hay số dư sau lần trả cuối cùng

type: hình thức trả (bằng 1 là trả vào đầu kỳ, bằng 0 là trả vào cuối kỳ)

Ví Dụ:

  1. NPER

Công thức: NPER(rate, pmt, pv, fv, type)

Hàm NPER giúp bạn tính số kỳ cần có để trả xong một khoản tiền với lãi suất cố định

Ví Dụ:

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết =D Mời bạn tham khảo các kênh thông tin khác của PST để cùng chia sẻ những kiến thức bổ ích nhé!

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthimos.ic3/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEfBPZ83cjAYLeCrco_gJNg

Group Cộng đồng học MOS và IC3: https://www.facebook.com/groups/tinhocpst.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.