Luyện thi MOS và IC3

[Luyện thi MOS và IC3] Hàm TRANSPOSE – chuyển dữ liệu từ cột sang hàng trong Excel

Trong Excel, hàm TRANSPOSE có chức năng chuyển đổi hàng thành cột, hay cột thành hàng một cách linh hoạt của một vùng dữ liệu. CÚ PHÁP: TRANSPOSE (array) Bước 1: Xác định xem vùng dữ liệu của bạn bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột Trong ví dụ: vùng dữ liệu gồm 4 hàng và 5 cột. Bước 2: Chọn một vùng để thay chứa bảng mới, chọn cùng số ô nhưng thay đổi hướng. Tức là, chọn 5 cột và 4 hàng. Sau đó, nhập công thức =TRANSPOSE(A3:E6) => NHẤN CTRL + SHIFT + ENTER để hoàn thành thao tác. Bước 3: Và đây là kết quả sau khi đã dùng hàm TRANSPOSE Bước 4: Nhưng sau khi đã chuyển đổi hàng thành cột, cột thành hàng thì những ô trống (không có dữ liệu, ví dụ: ô D5), excel sẽ tự động điền số 0 vào những ô có dữ liệu trống. Làm sao để khắc phục! Lồng hàm IF vào hàm TRANSPOSE =TRANSPOSE(IF(A3:E6=””,””,A3:E6)) Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết =D Mời bạn tham khảo các kênh thông tin khác của PST để cùng chia sẻ những kiến thức bổ ích nhé! Facebook: https://www.facebook.com/luyenthimos.ic3/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEfBPZ83cjAYLeCrco_gJNg Group Cộng đồng học MOS và IC3: https://www.facebook.com/groups/tinhocpst.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.