Học viên của PST là các bạn sinh viên các trường Đại học lớn (Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học thương mại, Đại học Ngoại Thương…) và các cán bộ đang công tác tại các Ngân hàng và Doanh nghiệp (như VPBank, ShinhanBank, MBBank, SamSung…). Các học viên đã thi MOS sau khi tham gia khóa học đạt kết quả pass 100%. Nhiều học viên đã đạt điểm số cao trên 900 và đạt điểm tuyệt đối 1000/1000 ở các bài thị MOS 2010 và MOS 2013.
Các học viên đều hài lòng và có feedback tích cực sau khi tham gia khóa học tại PST: https://www.facebook.com/luyenthimos.ic3/reviews/

Bạn Phạm Hoàng Dương – sinh viên Đại học Ngoại thương, đạt 1000/1000 điểm bài thi MOS Excel Expert 2013

chung-chi-mos

Bạn Đỗ Thị Thanh Hòa – Công tác tại AgriBank, đạt 1000/1000 điểm bài thi MOS Word

chung-chi-mos

Bạn Phạm Đức Mạnh – sinh viên Học viện Ngân hàng, đạt 1000/1000 điểm bài thi MOS Excel 

chung-chi-mos

Bạn Phạm Tùng Phương – sinh viên Học viện Ngân hàng, đạt 975/1000 điểm bài thi MOS Excel

chung-chi-mos

Bạn Nguyễn Thị Mai Phương – sinh viên Học viện Ngân hàng, đạt 975/1000 điểm bài thi MOS Excel

chung-chi-mos

Bạn Mai Thị Nhì – công tác tại VietinBank, pass cả 02 chứng chỉ MOS Word và Excel

chung-chi-mos

chung-chi-mos

Bạn Hà Quỳnh Nga – công tác tại An Bình Bank, pass chứng chỉ MOS Excel

chung-chi-mos

Bạn Lê Thị Hải Quyên – sinh viên Học viện Ngân hàng, đạt 975/1000 điểm bài thi MOS Excel

chung-chi-mos

Bạn Phạm Khánh Huyền – công tác tại Công ty TNHH Kiểm toán KTC, pass chứng chỉ MOS Excel

chung-chi-mos

Bạn Lưu Danh Trịnh – sinh viên Đại học Nội Vụ, pass chứng chỉ MOS Excel 2013

chung-chi-mos

Và hàng trăm bạn học viên khác đã chinh phục thành công chứng chỉ tin học quốc tế MOS. Xem thêm chứng chỉ Học viên tại link: https://www.facebook.com/pg/luyenthimos.ic3/photos/?tab=album&album_id=1618867485029483