KHÓA HỌC IC3 GS4

Phần 1: Giới thiệu bài thi IC3 GS4

Giới thiệu bài thi IC3

IC3 (The Internet and Computing Core Certification) là chứng chỉ Tin học quốc tế về sử dụng máy tính và Internet.

Chứng chỉ IC3 là thước đo chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng thành thạo máy tính. Chứng chỉ này trang bị đầy đủ kỹ năng giúp bạn thành công trong học tập và công việc. Tại Việt Nam, Bộ thông tin và Truyền thông công nhận chứng chỉ IC3 đáp ứng 06 module chuẩn kỹ năng Tin học cơ bản. Đây là chứng chỉ cần có khi thi tuyển công chức, viên chức nhà nước. 
Giao diện bài thi IC3
Nội dung và cách ôn tập khóa học

▶ Các bạn học theo Giáo trình IC3 và Hệ thống Video bài giảng + Video chữa đề thi thử + Bài Test online do PST soạn thảo

▶ Đề thi thử sát 99% đề thi thật

▶ Hỗ trợ giải đáp 24/24

▶ Hỗ trợ đăng ký thi và lấy chứng chỉ tại khu vực Hà NộiPhần 2: Module 1 – Máy tính Cơ bản (Computer Fundamental)

Ôn tập Lý thuyết Module 1

Bước 1: Các bạn đọc nội dung phần lý thuyết của Module 1 – CF trong giáo trình do PST biên soạn.

Bước 2: Các bạn làm bài tập trắc nghiệm lý thuyết trong giáo trình do PST biên soạn

Bước 3: Các bạn ôn tập và làm bài Test Trắc nghiệm Lý thuyết Module 1 theo link: BIT.LY/IC3_CF_TEST_LT
Ôn tập Thực hành Module 1

Bước 1: Các bạn đọc Câu hỏi ôn tập nội dung Thực hành Module 1 – CF trong giáo trình IC3 do PST biên soạn.

Bước 2: Các bạn xem Video chữa nội dung Thực hành Module 1 – CF dưới đây và thực hành lại.
Phần 3: Module 2 – Các ứng dụng chính (Key Applications)

Ôn tập Lý thuyết Module 2

Bước 1: Các bạn làm bài tập trắc nghiệm lý thuyết trong giáo trình do PST biên soạn

Bước 2: Các bạn ôn tập và làm bài Test Trắc nghiệm Lý thuyết Module 2 theo link:
Thực hành kỹ năng Excel

Bước 1: Các bạn tải File tài liệu thực hành Module 2 theo bài học: BIT.LY/IC3_KA_TH

Bước 2: Các bạn học theo những bài giảng thực hành kỹ năng phía dưới và thực hành theo.

Thao tác với Tab View

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 13:15
Từ phút 13:15 – 26:10
Từ phút 26:10 – 27:40
--> Giới thiệu chung
--> Tab View – Nhóm Workbook Views
--> Tab View – Nhóm Show
Từ phút 27:40 – 29:22
Từ phút 29:22 – 35:44
--> Tab View – Nhóm Zoom
--> Tab View – Nhóm Window


Thao tác với Tab Review – File

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 05:12 --> Tab Review – Nhóm Comment
Từ phút 05:12 – 30:53
--> Tab FileThao tác với Tab PageLayout – Home

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 02:05
Từ phút 02:05 – 08:00
Từ phút 08:00 – 12:50
Từ phút 12:50 – 16:40
--> Tab PageLayout – Nhóm Themes
--> Tab PageLayout – Nhóm Page Setup
--> Tab Home – Nhóm Clipboard và Alignment
--> Tab Home – Nhóm Number
Từ phút 16:40 – 23:40
Từ phút 23:40 – 28:40
Từ phút 28:40 – 32:36
--> Tab Home – Nhóm Styles
--> Tab Home – Nhóm Cells
--> Tab Home – Nhóm Editing


Thao tác với Tab Insert

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 10:30 –> Tab Insert – Nhóm Illustrations
Từ phút 10:30 – 25:50 –>
Tab Insert – Nhóm Chart
Từ phút 25:50 – 34:59 –>
Tab Insert – Pivot TableThao tác với Tab Formulas – Công thức và Hàm

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 05:40 --> Tab Formulas – Nhóm
Từ phút 05:40 – 34:59 -->
Công thức và Hàm tính toán
Thực hành kỹ năng Word

Thao tác với Tab View – Review – File

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 02:40
Từ phút 02:30 – 17:00
Từ phút 17:00 – 23:00
Từ phút 23:00 – 24:37
--> Giới thiệu chung
--> Tab View – Nhóm Document Views
--> Tab View – Nhóm Show
--> Tab View – Nhóm Zoom
Từ phút 24:37 – 25:45
Từ phút 25:45 – 28:20
Từ phút 28:20 – 34:05
--> Tab View – Nhóm Window
--> Tab Review – Nhóm Comment
--> Tab File


Thao tác với Tab Home

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 03:20
Từ phút 03:20 – 07:10
Từ phút 07:10 – 16:05
--> Tab Home – Nhóm Clipboard
--> Tab Home – Nhóm Font
--> Tab Home – Nhóm Paragraph
Từ phút 16:05 – 17:35
Từ phút 17:35 – 27:22
--> Tab Home – Nhóm Styles
--> Tab Home – Nhóm Editing


Thao tác với Tab Insert

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 12:50
Từ phút 12:50 – 18:30
--> Tab Insert – Nhóm Tables
--> Tab Insert – Nhóm Illustrations
Từ phút 18:30 – 23:40
Từ phút 23:40 – 29:26
--> Tab Insert – Nhóm Links
--> Tab Insert – Nhóm Header & Footer


Thao tác với Tab PageLayout

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 01:30 --> Tab PageLayout – Nhóm Themes
Từ phút 01:30 – 10:53 -->
Tab PageLayout – Nhóm Page Setup
Từ phút 10:53 – 19:48 -->
Tab PageLayout – Nhóm Page BackgroundThao tác với Tab References

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:00 – 07:25 --> Tab References – Nhóm Table of Contents
Từ phút 07:25 – 14:26 -->
Tab References – Nhóm Footnotes
Từ phút 14:26 – 19:20 -->
Tab References – Nhóm Captions
Thực hành kỹ năng PowerPoint

Các nội dung trong video được trình bày theo thứ tự như sau:

Từ phút 00:50 – 04:50
Từ phút 04:50 – 12:30
Từ phút 12:30 – 22:20
Từ phút 22:20 – 24:12
--> Tab lệnh File
--> Tab lệnh Home
--> Tab lệnh Insert
--> Tab lệnh Design
Từ phút 24:12 – 27:30
Từ phút 27:30 – 32:50
Từ phút 32:50 – 34:20
Từ phút 34:20 – 41:45
--> Tab lệnh Transitions
--> Tab lệnh Animation
--> Tab lệnh Slideshow
--> Tab lệnh ViewThực hành kỹ năng Access
Ôn tập Thực hành Module 2

Bước 1: Các bạn đọc Câu hỏi ôn tập nội dung Thực hành Module 2 – KA trong giáo trình IC3 do PST biên soạn

Bước 2: Các bạn xem Video chữa nội dung Thực hành Module 2 – KA dưới đây và thực hành lại
Phần 4: Module 3 – Cuộc sống Trực tuyến (Living Online)

Ôn tập Lý thuyết Module 3

Bước 1: Các bạn đọc nội dung phần lý thuyết của Module 3 – LO trong giáo trình IC3 do PST soạn thảo.

Bước 2: Các bạn làm bài tập trắc nghiệm lý thuyết trong giáo trình do PST biên soạn.

Bước 3: Các bạn ôn tập và làm bài Test Trắc nghiệm Lý thuyết Module 3 theo link: BIT.LY/IC3_LO_TEST_LT
Ôn tập Thực hành Module 3

Bước 1: Các bạn đọc Câu hỏi ôn tập nội dung Thực hành Module 3 – LO trong giáo trình IC3 do PST soạn thảo.

Bước 2: Các bạn xem Video chữa nội dung Thực hành Module 3 – LO dưới đây và thực hành lại
PST chúc bạn ôn tập tốt và chinh phục được chứng chỉ IC3 GS4 với số điểm cao!