[Luyện thi MOS và IC3] – hàm CONFIDENCE trong microsoft excel

Hàm confidence trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa. Khoảng tin cậy này là một phạm vi các giá trị, bạn còn cần phải biết được cỡ mẫu và độ lệch tiêu chuẩn tổng thể và mức độ quan trọng của dữ liệu khi thực hiện tính toán với hàm này.

Cú pháp: CONFIDENCE ( anpha, standard_dev, size)

Trong đó:

  • Alpha: đối số bắt buộc phải có, là mức có nghĩa được dùng để tính toán mức tin cậy. Mức tin cậy sẽ bằng 100*(1-alpha)%
  • Standard_dev: đối số bắt buộc phải có, là độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu và được giả định là đã được xác định.
  • Size: đối số bắt buộc phải có, là kích thước mẫu

Chú ý:

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm CONFIDENCE trả về kết quả lỗi #VALUE!
  • Nếu Alpha <= 0 hoặc >= 1, hàm CONFIDENCE trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu Standard_dev <= 0, hàm CONFIDENCE trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu kích cỡ không phải là số nguyên thì sẽ bị làm tròn
  • Nếu kích cỡ <1, hàm CONFIDENCE trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu chúng ta giả định Alpha bằng 0.05, chúng ta cần tính toán vùng mẫu dưới đường cong chuẩn thông thường (1-alpha), hay 95%. Giá trị này +/- 1.96. Do đó khoảng tin cậy là


Ví dụ: Bạn nhập vào Excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel. ở ví dụ này ta tính toán các giá trị tham số như sau:

Chúng ta quan sát thời gian đi làm của 50 nhân viên, thấy rằng trung bình họ đi từ nhà đến nơi làm mất hết 30 phút, biết độ lệch chuẩn là 2.5 và có độ tin cậy là 95%. Hãy tính độ kỳ vọng lý thuyết của khoảng thời gian từ nhà đến nơi làm việc (khoảng tin cậy của trung bình tổng thể).

Công thức: CONFIDENCE(0.05, 2.5, 50) = 0.692952

Ý nghĩa: độ kỳ vọng lý thuyết của khoảng thời gian từ nhà đến nơi làm việc sẽ bằng 30 +/- 0.692952, tức là trong khoảng từ 29.3 đến 30.7 phút.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết =D Mời bạn tham khảo các kênh thông tin khác của PST để cùng chia sẻ những kiến thức bổ ích nhé!

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthimos.ic3/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEfBPZ83cjAYLeCrco_gJNg

Group Cộng đồng học MOS và IC3: https://www.facebook.com/groups/tinhocpst.edu.vn/

Tổng điểm
Vote 5 sao cho bài viết này nhé!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.