Luyện thi MOS và IC3

[Luyện thi MOS và IC3] – Hàm làm tròn số ROUND trong Excel

Hàm ROUND giúp người dùng làm trong một số tới một số chữ số xác định nào đó. Chẳng hạn như bạn tính một phép tính có kết quả tại ô A1 là 25,7825 và bạn muốn làm tròn con số này tới 2 chữ số thập phân, bạn có thể dùng công thức sau: =ROUND(A1,2) = 23,78.

CÚ PHÁP: ROUND(number, num_digits)

TRONG ĐÓ:

  • Number: là đối số bắt buộc chỉ số hoặc tham chiếu đến ô tính chứa số mà bạn muốn làm tròn
  • Num_digits: là đối số bắt buộc, số chữ số thập phân mà bạn muốn làm trong tới đó.

CHÚ Ý:

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 thì số sẽ được làm tròn tới số chữ số thập phân đã được chỉ định.
  • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân (bằng -1 thì làm tròn đến hàng chục, bằng -2 thì làm tròn đến hàng trăm, bằng -3 thì làm tròn đến hàng nghìn…)
  • Để luôn làm tròn lên (ra xa số 0) bạn nên dùng hàm ROUNDUP
  • Để luôn làm trò xuống (về phía số 0) bạn nên dùng hàm ROUNDDOWWN
  • Để làm tròn tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0.5 gần nhất) hãy dùng hàm MROUND

VÍ DỤ:

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết =D Mời bạn tham khảo các kênh thông tin khác của PST để cùng chia sẻ những kiến thức bổ ích nhé!

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthimos.ic3/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEfBPZ83cjAYLeCrco_gJNg

Group Cộng đồng học MOS và IC3: https://www.facebook.com/groups/tinhocpst.edu.vn/

Tổng điểm
Vote 5 sao cho bài viết này nhé!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.