luyện thi MOS và IC3

[Luyện thi MOS và IC3] Tìm kiếm hữu ích hơn VLOOKUP khi kết hợp MATCH và INDEX

Bên cạnh sự thông dụng của hai hàm tìm kiếm VLOOKUP và HLOOKUP thì cũng có khá nhiều người thích dùng kết hợp hàm MATCH và INDEX hơn. Bởi lẽ, kết hợp MATCH và INDEX để tìm kiếm đã khắc phục được nhược điểm chỉ có thể tìm từ trái qua phải của hàm VLOOKUP.

Hãy cùng tin học PST tìm hiểu cách dùng hàm MATCH, INDEX và cachs kết hợp chúng như thế nào nhé J

Link dowmload file thực hành: http://bit.ly/2lBlRyD

  1. MATCH

Công thức: MATCH(lookup_value, Lookup_array, match_type)

Hàm sẽ trả về vị trí tương đối của lookup_value trong dãy dò tìm lookup_array tương ứng với kiểu tìm match_type

Nếu match_type = 0 tức là hàm MATCH tìm kiếm vị trí của giá trị đầu tiên bằng lookup_value. Và lookup_array không cần sắp xếp thứ tự

– Nếu match_type = 1 tức là hàm MATCH tìm kiếm vị trí của giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value. Và lookup_array phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần

– Nếu match_type = -1 tức là hàm MATCH tìm kiếm vị trí của giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Và lookup_array sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Chú ý: Dãy dò tìm lookup_array chỉ là một dòng hoặc một cột

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản

Nếu hàm MATCH không tìm thấy gía trị khớp, kết quả trả về là lỗi #N/A

Nếu match_type = 0 và lookup_value là một chuỗi văn bản thì có thể dùng ký tự đại diện là dấu (?) – đại diện cho một ký tự và dấu (*) – đại diện cho một chuỗi ký tự trong đối số lookup_value.

Ví Dụ:

  1. INDEX

Công thức: INDEX( Array, Row_num, Column_num)

Kết quả trả về nội dung của ô tính trong miền dò tìm Array. Ô tính đó có chỉ số dòng và cột lần lượt là Row_numColumn_num

Chú ý: Nếu 2 đối số Row_numColumn_num đều được sử dụng thì hàm trả về giá trị giao của 2 đối số này. Nếu 2 đối số không trỏ về bất kỳ giá trị nào trong mảng thì excel sẽ thông báo lỗi #REF!

Nếu điền 1 trong hai đối số Row_numColumn_num0, INDEX sẽ trả về kết quả là toàn bộ dòng hoặc cột tương ứng.

Ví Dụ:

  1. MATCH & INDEX THAY THẾ VLOOKUP

Công thức: INDEX(Array, MATCH(lookup_value, Lookup_array, match_type))

Hàm trả về kết quả là nội dung của ô tính trong miền dò tìm array với chỉ số dòng là MATCH(lookup_value, Lookup_array, match_type)

Chú ý: Miền dò tìm Array để một cột

Ví dụ:

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết =D Mời bạn tham khảo các kênh thông tin khác của PST để cùng chia sẻ những kiến thức bổ ích nhé!

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthimos.ic3/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEfBPZ83cjAYLeCrco_gJNg

Group Cộng đồng học MOS và IC3: https://www.facebook.com/groups/tinhocpst.edu.vn/

Tổng điểm
Vote 5 sao cho bài viết này nhé!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.